Search your favorite song for free


2. Tevbe Suresi, 6. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 91
 • Channel: news
Tevbe Suresi, 6. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Bismillah. Şeytandan Allah’a sığınırım Tevbe Suresi 6; “Eğer müşriklerden bir senden emen isterse ona eman ver.” Yani şefkat göster. Adam diyor ki, “tamam ben bir şey demiyorum, teslim oldum.” O zaman eman verin diyor Allah, ona acımasız davranmayın. “Öyle ki Allah’ın sözünü dinlemiş olsun.” Bak “sonra onu güvenlik içinde olacağı yere ulaştır.” Nasıl güvenlik? Diyor ki; “tehlikeli yerden çıkart. Güvenlik içinde olacağı yere kadar götür, ulaştır.” Nasıl? “Canını, malını kullanarak, canını Allah için feda etmeyi göze alarak, canını tehlikeye atarak müşrik olan insanı koru” diyor. Bunlar ne yapıyor? Boğalım, asalım, keselim. Musevileri doğrayalım, Hristiyanları, müşrikte değil onlar, Allah bir diyor. Burada müşriği de koruyun diyor Allah. Musevi müşrik değil ki, Allah bir diyor. Ahirete inanıyor, cennete inanıyor, cehenneme inanıyor, bütün geçmiş peygamberlere inanıyor. Bak “bu elbette onların bilmeyen bir topluluk olmaları nedeniyledir.” Bilmiyorlar diyor Cenab-ı Allah, cahiller diyor. Şefkate davet ediyor Cenab-ı Allah.  


3. Tevbe Suresi, 100. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 89
 • Channel: news
Tevbe Suresi, 100. Ayetinin Tefsiri

http://harunyahya.org/ http://www.a9.com.tr/ http://harunyahya.tv/tr/live/ http://tr.harunyahya.net http://KURANYETERLiDiR.com http://www.a9hd.com/ http://www.hazretimehdi.com/


4. Tevbe Suresi, 107. Ayetinin Tefsiri (2 Ağustos 2016 tarihli sohbetten)

 • Duration: 63
 • Channel: news
Tevbe Suresi, 107. Ayetinin Tefsiri (2 Ağustos 2016 tarihli sohbetten)

ADNAN OKTAR: Tevbe Suresi 107, şeytandan Allah’a sığınırım. “Zarar vermek” Müslümanlara zarar vermek, “inkarı pekiştirmek” yani Rumilik, Darwinizm, homoseksüellik. “Müminlerin arasını ayırmak” Müslümanları parçalamak, vatanı parçalamak “ve daha önce Allah’a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için” kim bu? İngiliz derin devleti. Bak Allah’a ve elçisine karşı savaşan. Kimdir? İngiliz derin devleti. “Gözlemek için” yani onları davet etmek için “mescit edinenler” Müslümanca görünüp bir organizasyon yapanlar “ve biz iyilikten başka bir şey istemedik” yani vatanın selameti için, hayır için bunu yapıyoruz “diye yemin edenler var ya Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir” (Tevbe Suresi 107) diyor Allah. http://www.a9.com.tr/izle/227032/Kuran-Tefsiri/Tevbe-Suresi-107-Ayetinin-Tefsiri-(2-Agustos-2016-tarihli-sohbetten) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo


5. Tevbe Suresi, 100. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 89
 • Channel: news
Tevbe Suresi, 100. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Müminler birbirlerine o kadar sevgi dolular ki, bak Tevbe Suresi 100. ayet, şeytandan Allah’a sığınırım; “Öne geçen Muhacirler” diyor. Hicret etmiş, içlerinde eski Yahudi olan Müslümanlar var. Hıristiyan olan Müslümanlar var, Hıristiyan iken Müslüman olmuş. Yahudi iken Müslüman olmuş. İranlı olanlar var, eski Mecusiler var, Müslüman olmuş. “Öne geçen Muhacirler” hicret ediyorlar. Nereye? ‘Ensar’, onları konaklayan Müslümanlar, evine çağırıyor; kardeş, bölüşüyorlar yiyeceğini, içeceğini, evini. “Ensar ile onlara güzellikle uyanlar” ‘güzellik’ diyor, Allah ne diyor? Güzellik. Hep Allah’ın istediği budur. “Güzellikle uyanlar…” Uyan demiyor, “güzellikle uyanlar.” “Allah onlardan hoşnut olmuştur.” Sevgi ve güzellik, bak iki konu. Allah bunun sonucunda hoşnut oluyor. Allah’ı seveceksin, Allah’ın sevdiğini seveceksin. “Onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır ve (Allah) onlara, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır.” Cennet hazır şu an. Yeniden meydana getirilmiyor, hazır. “İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.” (Tevbe Suresi,100) “Asıl bununla kurtulursunuz, mutlu olursunuz” diyor Cenab-ı Allah. 


6. Tevbe Suresi, 128. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 49
 • Channel: news
Tevbe Suresi, 128. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınıyorum, Tevbe Suresi, 128-“ Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz O'nun gücüne giden” yani Müslümanları korumak konusunda kararlı olan “size pek düşkün, mü'minlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir.” Ayetin ebcedi; 1990 tarihini veriyor. 


7. Tevbe Suresi, 91. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 62
 • Channel: news
Tevbe Suresi, 91. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR:  Şeytandan Allah’a sığınırım. Tevbe Suresi 91. ayet- “Allah'a ve elçisine karşı 'içten bağlı kalıp” bakın bağlı kalma değil, içten, canı gönülden, aşkla, derin muhabbetle, “bağlı kalıp hayra çağıranlar' oldukları sürece”, sürekli hayır. Ağzından şer çıkmıyor, hep hayır, hep hayra çağırıyor, “oldukları sürece güçsüz-zayıflara”, bedenen zayıf olabilir, ruhen rahatsız olabilir, “hastalara ve infak etmek için bir şey bulamayanlara, bir sorumluluk (günah) yoktur.” Yani onlar, zor görevlerle muhatap olduklarında, onlara sorumluluk yok. “İyilik edenlerin aleyhinde de bir yol yoktur. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.” Demek ki, gücü kuvveti yerinde olan, maddi gücü yerinde olanlara sorumluluk tam anlamıyla var.


8. Tevbe Suresi, 128. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 76
 • Channel: news
Tevbe Suresi, 128. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: “Bir elçi gelmiştir” Allah Allah, maşallah hayrettir, Tevbe Suresi 122-“bir elçi gelmiştir”1990 ebcedi. Bu çok acayip değil mi? Çok nadir bu tip ayetler, hep Hz. Mehdi (a.s)’la ilgili tarihleri veriyor. Şeytandan Allah’a sığınırım “Andolsun, size içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne giden” Müslüman sıkıldığında, Pegamberimiz (s.a.v) çok rahatsız oluyordu. Hz. Mehdi (a.s)’da öyledir. Müslümanlar’a bir sıkıntı geldi mi o çok rahatsız olur. “Onun gücüne giden” gücüne giden ağrına gidiyor, rahatsız oluyor “ve size pek düşkün” aman hastalanmasın, aman yorulmasın, aman fakir olmasın, aman canları yanmasın böyle düşünen. “Size pek düşkün, müminlere şefkatli” acımayla karışık sevgi “ve esirgeyici” dış tehlikeden iç tehlikeden koruyan, “esirgeyici olan bir elçi gelmiştir.” “Bir elçi gelmiştir”in ebcedi; 1990. Net, Hz. Mehdi (a.s)’a bakıyor. 


9. Tevbe Suresi, 121. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 49
 • Channel: news
Tevbe Suresi, 121. Ayetinin Tefsiri

http://harunyahya.org/ http://www.a9.com.tr/ http://harunyahya.tv/tr/live/ http://tr.harunyahya.net http://KURANYETERLiDiR.com http://www.a9hd.com/ http://www.hazretimehdi.com/


10. Tevbe Suresi, 40. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 48
 • Channel: news
Tevbe Suresi, 40. Ayetinin Tefsiri

  ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Tevbe Suresi, 40-“Oysa Allah’ın kelimesi yüce olandır” diyor, 1998. Bakın, “Oysa Allah’ın kelimesi yüce olandır.” 1998. Kuran talebelerinin en coşkulu, en çetin yıllarının tarihini veriyor. 33-“İslam’ı bütün dinlere üstün kılmak için” 1980 ebcedi. Bakın “İslam’ı bütün dinlere üstün kılmak için” sırf bu kelime; 1980. Hz. Mehdi (a.s)’ın çıkış tarihini veriyor. “Müşrikler istemese de, o dini, İslam’ı bütün dinlere üstün kılmak için.” Müşrikler istemese de; yobaz takımı, hepsi onların ucu bucağı yok, komünistler de bunun içine dahil. 


11. Tevbe Suresi, 38. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 52
 • Channel: news
Tevbe Suresi, 38. Ayetinin Tefsiri

  ADNAN OKTAR: “Ey iman edenler, ne oldu ki size, Allah yolunda savaşa kuşanın (mücadele edin-hazırlanın) denildiği zaman, yer(iniz)de ağırlaşıp kaldınız?” diyor Allah. Bu ağırlaşıp kalma, işte bütün İslam âleminde var. Bu ağırlığın kalkması gerekiyor. Haramdır. Haram olduğu için Allah, ağırlaşıp kalmayı Müslümanlara hatırlatıyor. Mesela “üstümde bir ağırlık var” diyor. Bekle de bekle. Allah “iradeni kullan, o ağırlıktan kurtul” diyor. Ağırlığı tabii ki Cenab-ı Allah verir ama ağırlıktan kurtulacak gücü de sana veriyor. Ağırlıktan kurtulacak gücünü kullanacaksın. “Ahiretten (cayıp) dünya hayatına mı razı oldunuz?” diyor Allah. “Ama ahirettekine (göre), bu dünya hayatının yararı pek azdır.” (Tevbe Suresi, 38) Bir şey yok dünyada, hemen gelip geçer. 


12. Tevbe Suresi, 23. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 126
 • Channel: news
Tevbe Suresi, 23. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Diyor ki kardeşlerimiz; “Yahudileri ve Hristiyanları veliler edinmeyin.” Peki, 9. Sure’nin 23. ayeti “Ey iman edenler” diyor Cenab-ı Allah “eğer imana karşılık inkârı sevip tercih ediyorlarsa” her hangi bir noktada inkârı savunuyorlarsa, mesela Kuran’ın her hangi bir hükmünü kabul etmiyorsa, İslam’a ait herhangi bir hükmü kabul etmiyorlarsa, “babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin.” Sen, baban mesela karşı oluyor dinin birçok hükmüne, veli ediniyorsun. Burnunun dibinden çıkmıyorsun “babacığım babacığım” diye. Kardeşini bağrına basıyorsun İslam’ın birçok hükmünü yapmıyor mesela. “Sizden kim onları veliler edinirse işte bunlar zulmeden kimselerdir.” Nedir burada? Onun yoluna giden, yani onun dediğini yerine getiren, onun idaresi altına giren anlamındandır burada ayette. Yani onun yanlış hükümlerini uygulayan, doğru olmayan hükümlerini uygulayan anlamında. Yoksa onlarla muhatap olmayın, konuşmayın, selam vermeyin, adam yerine koymayın, düşman olun anlamında değil. Bak, eğer samimi düşünürseniz, aynı ifade. “Ey iman edenler, imana karşı inkârı sevip tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin.” Aynı şeyi Hristiyanlar ve Yahudiler için de söylüyor Allah. “Veliler edinmeyin. Sizden kim onları veliler edinirse işte bunlar zulmeden kimselerdir.” Aynı ayet, orada da aynı ifade var. Öbür ayette de aynı ifade var. O zaman burada kast edilen, onlara düşman olmak, karşı çıkmak, onlarla uğraşmak değil; onların valiliğini, idareciliği kabul etmek. Yani bir konuda onun inancına uymamak, onun yönlendirmesine uymamak. Konu bu. 


13. Tevbe Suresi, 48. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 55
 • Channel: news
Tevbe Suresi, 48. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: “Andolsun, daha önce onlar fitne aramışlardı.” diyor Cenab-ı Allah Tevbe suresi, 48 “Ve sana karşı birtakım işler çevirmişlerdi.” Şimdi de öyle, Müslümanlara karşı hep böyle pislik adamlar iş çevirirler, adilik yapmaya çalışırlar, tehdit etmeye kalkarlar, çakallık yaparlar. Afganistan’da da öyle, Mısır’da da öyle, başka yerde de öyle. Müslüman mazlum olduğu müddetçe bu böyle oluyor işte. Ama mesela zalime karşı kabadayılık yapmıyorlar. Mesela Suriye, Rusya’ya karşı hiçbir şekilde kabadayılık yapmaz, hiçbir şekilde. Ne yaparsa yapsın kabadayılık yapmaz. Çünkü gücünden korkar. Ama bakıyor Müslüman gariban, hemen tepesine biniyor ve asıp kesiyor. Mısır’da da öyle, orada Amerikan kuvvetleri olsa, on bin, yüz bin kişilik her ne yaparsa yapsın, Mısır ordusu gıkını çıkarmaz. 


14. Tevbe Suresi, 28. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 136
 • Channel: news
Tevbe Suresi, 28. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: “Ey iman edenler müşrikler ancak bir pisliktirler. Öyleyse bu yıllardan sonra artık Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer ihtiyaç içinde kalmaktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi fazlından zengin kılar. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Can ne diyor? “Tevbe Suresi’nde “inanmayanların ancak bir pislik olduğunu” söylüyor. Peki inanmayanlar kimi davet edecek bu ifade için?” diyor. Kendine hakaret edildiğini düşünüyor.  DİDEM ÜRER: Evet onu daha önceden yazmıştı, onu düşünüyor sürekli, inkar edenlere kullanılan üslubu. ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınıyoruz ayette; “Ey iman edenler müşrikler ancak bir pisliktirler. Öyleyse bu yıllardan sonra” bak bu yıllardan sonra “artık Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar". Niye? Çünkü orada pislik yapıyorlar. Pislikten kasıt ne? Cinayet işliyorlar, adam öldürüyorlar, mümin hanımları kaçırıyorlar, çocukları kaçırıyorlar, vahşet uyguluyorlar. Pislik yaptıkları için, Allah yaptıklarının ne olduğunu anlatıyor. Yoksa Allah müşrikler için diğer ayette “onlar size bir emanettir” diyor Allah. “Siz onları güvenlik içinde alın” bak canınızı ortaya koyarak, tehlikeye atılacak, can aziz değil mi? “Canınızı tehlikeye atarak onları alın, güvenli yere kadar götürün” diyor “can güvenliklerini sağlayın, can güvenliklerini sağladığınıza eminseniz, sonra bırakın” diyor Allah. Pislik yapana da pislik yapıyor diyor Cenab-ı Allah. Adam asıyorsan, kesiyorsan, doğruyorsan pislik yapıyorsun. Pislik yapmıyorsan, sadece müşrik olmuş olursun. Pislik yapan için onu söylüyor Allah. Çünkü Mescid-i Haram'da dehşet saçıyorlar. Bütün Müslümanları Kabe’nin bulunduğu bölgede katlettiler. Onlar namaz kılarken onları şehit ettiler. Izdırap verdiler. Hanımlara hakaret ettiler. Yaptıkları işler pislik olduğu için onu söylüyor. Yoksa kendi halinde olan bir müşrik’e İslam’da bir şey demek yok. Can güvenliği sağlanıyor. 


15. Tevbe Suresi, 114. Ayetin Tefsiri (Hz. İbrahim'in güzel ahlakı - 6 Haziran 2015 tarihli sohbetten)

 • Duration: 35
 • Channel: news
Tevbe Suresi, 114. Ayetin Tefsiri (Hz. İbrahim'in güzel ahlakı - 6 Haziran 2015 tarihli sohbetten)

ENDER DABAN: Allah Kuran’da Hz İbrahim (a.s)’ın güzel ahlakını örnek veriyordu. “Doğrusu İbrahim, çok duygulu, yumuşak huyluydu.” [Tevbe Suresi, 114] ADNAN OKTAR: Tabii, halim, selim. Çok halim hiç bağırmıyor, çağırmıyor, kızmıyor, sabırlı, cömert, vefalı, konuşmaları çok hürmetli. http://www.a9.com.tr/izle/209637/Kuran-Tefsiri/Tevbe-Suresi-114-Ayetin-Tefsiri-(Hz-Ibrahimin-guzel-ahlaki---6-Haziran-2015-tarihli-sohbetten) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo


16. Yusuf Suresi, 6. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 36
 • Channel: news
Yusuf Suresi, 6. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınırım. “Böylece Rabbin seni seçkin kılacak” 2020 ebcedi. Yusuf Suresi’ndeki ebcedler çok manidar. Hep belirli bir tarihi veriyor. Belirli cümleler tam böyle kilit cümleler kilit tarihleri veriyor. “Böylece Rabbin seni seçkin kılacak” 2020.


17. Hicr Suresi, 6. Ayetinin Tefsiri

 • Duration: 28
 • Channel: news
Hicr Suresi, 6. Ayetinin Tefsiri

ADNAN OKTAR: Hicr Suresi, 6-“Onlar: "Ey kendisine kitap indirilen (Muhammed). Gerçekten sen cinlenmiş (bir deli)sin," dediler.” diyor. Peygamberimiz (s.a.v.)’e ve diğer Peygamberlere atılan iftiraların en başında gelenlerden bir tanesi “delilik” iddiası. Çünkü deli dersen, adam “ya ben deliye niye uyayım?” diyecek. O yüzden hep bu stili esas almışlar. 


18. Rum Suresi, 6. Ayetinin Tefsiri (28 Mayıs 2015 tarihli sohbetten)

 • Duration: 11
 • Channel: news
Rum Suresi, 6. Ayetinin Tefsiri (28 Mayıs 2015 tarihli sohbetten)

ADNAN OKTAR: Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım; “Bu Allah’ın vaadidir, Allah vaadinden geri dönmez, ancak insanların çoğu bilmezler.” (Rum Suresi, 6) Bak çoğu diyor Allah. Çoğu ne demek? Yüzde ellinin üstünde. http://www.a9.com.tr/izle/209101/Kuran-Tefsiri/Rum-Suresi-6-Ayetinin-Tefsiri-(28-Mayis-2015-tarihli-sohbetten) A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo


19. Tevbe Suresi'nin 83. ayetinin tefsiri

 • Duration: 173
 • Channel: news
Tevbe Suresi'nin 83. ayetinin tefsiri

ADNAN OKTAR: “Hocamızdan Kuran Tefsiri istiyoruz” diyor, maşaAllah. “Tevbe Suresi 83. ayeti açıklar mısınız” diyor, İpek Duru. Evet, münafıklar orada oturmayı istiyorlar. Mücadele etmek istemiyorlar. O ahlaksız yönlerini Allah vurguluyor. Şeytandan Allah’a sığınırım. Tevbe Suresi, 55-“Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin.” Zaten adamlar hep mal ve evlat peşinde oluyorlar. Herkes rahatımıza bakalım, bol para kazanalım, ticaretimizi yapalım. Allah İttihad-ı İslam’ı ve kendisine aşık olmamızı istiyor. ‘Yok, biz böyle bayağı rahat ederiz’ diyor. Etmezsin, sürünürsün. “Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla, ancak onları dünyada azablandırmak” nasıl? Malı için derde düşüyor, çek ödenmedi, senet ödenmedi, mallar gelmedi falan sinirleri bozuluyor, hasta oluyor. Evladı oluyor, evladı için de, işte okuldan dönmedi, şunu yapmadı, bunu yapmadı, derslerini nasıl yapacak? Yapacak mı? Okulu kazanacak mı, nasıl kazanacak? Bu konulardan sinirleri bozulup, hasta oluyor. Kalp hastası oluyor, ruh hastası oluyor. Bakın, “Allah bunlar dünyada ancak onları azablandırmak” tabii küfür için söylenen ayet. Bakın diyor ki Cenab-ı Allah 90. ayette, şeytandan Allah:’a sığınırım; “İyilik edenlerin aleyhinde de bir yol yoktur.” Daima onların lehine bir durum var. 91-“Allah'a ve elçisine karşı 'içten bağlı kalıp hayra çağıranlar' oldukları sürece, güçsüz-zayıflara, hastalara ve infak etmek için bir şey bulamayanlara bir sorumluluk (günah) yoktur. İyilik edenlerin aleyhinde de bir yol yoktur. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. Ama şart ne? Allah’a ve elçisine karşı içten bağlı olacak. Ama aşkla. Ve “hayra çağıran” tebliğci olacak. O zaman, güçsüz-zayıflara, hastalara ve infak etmek için bir şey bulamayanlara bir sorumluluk yoktur.” Onlara, niye vermedin, niye yapmadın demeyeceğim diyor Allah. Ama tebliğ yapmak şartıyla ve Allah’a aşık olması şartıyla.


20. Tevbe Suresi'nin 83. ayetinin tefsiri

 • Duration: 162
 • Channel: news
Tevbe Suresi'nin 83. ayetinin tefsiri

Adnan Oktar Harun Yahya A9 TV Frekans : 12525 / 30000 / Dikey (V) http://www.a9.com.tr/ http://www.a9hd.com/ http://evrimenternasyonal.com/ http://www.komunizmvediyalektikfelsefe.com/ http://www.komunizmnedir.com/ http://www.komunizm.com/ http://www.komunizminbitisi.com/ http://www.komunizmvedarwinizm.com/ http://www.komunizminbilimseltarifi.com/ http://www.fasizmvekomunizm.com/ http://www.islamterorulanetler.com/ http://www.materyalizminsonu.com/ http://www.kuranmucizeleri.com/index2.php http://www.kurandakadin.com/ http://www.hazretimehdi.com http://pkkyacozum.com/ http://ataturkuiyianlamak.net/ http://www.turkislambirligi.com/ http://www.cozumturkislambirligi.com/ http://www.turkislambirliginecagri.com/ http://www.ateizminsonu.org/index.php http://www.ateizmincokusu.com/index.php http://www.darwinistlerinmatemi.com/index.php http://www.darwinistlerinizdirabi.com/index.php http://www.darwinistlerinferyatsesleri.com/index.php http://www.darwinizminkivranisi.com/index.php http://www.yaratilisatlasi.com/index.php http://www.harunyahya.tv http://www.harunyahya.org http://www.mehdiyet.com/ http://www.mehdininalametleri.com/ http://www.medyacevap.com/ http://netcevap.org/ http://www.evrimicokertensiteler.com http://imanisiteler.com/ http://www.yaratilisvebilimsiteleri.com/ http://www.proteinolusumu.com/ http://www.kuranyeterlidir.com/ http://www.munafikliklamucadele.com/ http://munafikkarakteri.imanisiteler.com/ http://www.mehdi-deccal-masonluk.com/ http://www.hazretiisagelecek.com http://www.risaleinurtastamam.com/ http://risaleinurkulliyati.com/ http://www.bediuzzamansaidnursi.net http://www.bediuzzamanvemehdi.com http://www.kutubisittedemehdiveisa.com http://www.masonzulmu.com http://adnanoktarnedemistineoldu.blogspot.com http://www.islamahizmet.com/ http://www.islami-evlilik.org/